เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบปรากฎให้เห็นอย่างมีประสิทธิภาพด้วย MyAlly

เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบปรากฎให้เห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดต่ออนาคตของคุณ หากจะเจริญรุ่งเรืองคุณต้องสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้และแสดงออกมาว่าคุณสามารถทำได้ ภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมากในการได้งานที่ดีและในความก้าวหน้าของการงาน
อาเซียนนั้นมีความเหมือนสหภาพยุโรปอย่างมาก ในตอนนี้ทุกงานที่ดีในยุโรปจำเป็นจะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษที่แข็งแรง และในไม่ช้านี้ทุกงานที่ดีในอาเซียนก็จะต้องการทักษะภาษาอังกฤษที่ดีเช่นเดียวกันภาษาของประชาคมเศรษฐกิจยุโรป หรือ ECC คือภาษาอังกฤษ ชาวอิตาลีที่ทำงานในกรุงโรมจะพูดภาษาอิตาลีเป็นส่วนมาก แต่เขามักจะพูดคุยเรื่องสำคัญเป็นภาษาอังกฤษกับผู้ผลิตชาวเยอรมัน ลูกค้าชาวฝรั่งเศษ และอื่นๆภาษาทางการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC นั้นคือภาษาอังกฤษ ทุกวันนี้คนไทยส่วนมากจะพูดแต่ภาษาไทยในที่ทำงาน ในเร็วๆนี้คนไทยทุกคนที่มีการงานดีมักจะต้องสื่อสารเรื่องสำคัญเป็นภาษาอังกฤษกับลูกค้าชาวจีน ผู้ผลิตชาวเวียดนาม หัวหน้าชาวญี่ปุ่น และอื่นๆ งานที่ดีทุกงานจะต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษที่แข็งแรงแสดงความสนใจเพื่อการแสดงให้เห็นถึงคุณค่า

ติดต่อเรียนรู้ด้วยการกระทำโดยมีการตอบสนองจากผู้เชียวชาญ

สะดวก

ตัวอย่าง

ปลอดภัย

ส่วนตัว

เขียน

พูด

Feedback

ปรับปรุง

ตัวอย่างในด้านบนมาจากภาษาอังกฤษระดับกลาง คุณจะทำการทดสอบประเมินผลเพื่อได้เนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับคุณจาก ally ของคุณแสดงความคืบหน้าของคุณ
เนื่องจากการเขียนและการพูดของคุณนั้นอยู่ทางออนไลน์ คุณจะสามารถให้หัวหน้า ผู้ปกครอง หรือเพื่อนฝูงของคุณดูได้ด้วย หรือจะไม่ก็ได้เพราะแล้วแต่คุณ คุณและใครก็ตามที่อยากให้เห็นจะสามารถดูความพยายามและความคืบหน้าของคุณได้

ผู้แปล
picture of translator